youth4coopheader1

Studentencoöperatie Core en Artepreneur inspireerden Jeugdhuizen, The Shift, UAct en Coopkracht hoe ze jongeren warm maken voor coöperatief ondernemerschap.

Coöperatief ondernemerschap kan alleen groeien als we jongeren warm maken voor deze vorm van ondernemen. Coopkracht wil daarom kennis delen en netwerken ontwikkelen tussen jongeren, coöperaties en onderwijsinstellingen, jeugdorganisaties. Youth4Coop is een lerend netwerk dat dit mogelijk wil maken.

Op donderdag 7 mei 2015 organiseerde Coopkracht samen met Kavka vzw het eerste Youth4Coop. Tijdens deze avond werden twee praktijkvoorbeelden verkend die recent studentencoöperaties opgericht hebben. We inspireerden andere stakeholders met een debat over de kansen en uitdagingen van deze modellen. Daarna werd samen bekeken hoe we coöperatief ondernemerschap nog dichter bij jongeren kunnen brengen.

Meer info over dit evenement.

Ga naar boven